Fler boende kräver fler naturliga mötesplatser

 

Årsta växer, och därmed också behovet av fler öppna mötesplatser, lekplatser och gröna ytor. I anknytning till Årstahusen beräknas Kråkbergsparken stå klar i höst..

I samband med de nya bostäderna i Årstahusen, behövs även nya parker för lek, avkoppling och mysiga promenader.

Den nya Kråkbergsparken ska med hjälp av en trappväg och belysta gångvägar knytas samman med de andra delarna av Årstabergsparken.

Eftersom parken ligger granne med nya Sjöviksskolan kommer den innehålla många lekytor. Det kommer bland annat att finnas tre torn med rutschkanor i olika höjder, samt mötesplats med bänkar och tak för picknick håller också på skapas. 

Så varmt välkommen till Årstahusen – där mötet ligger i fokus.

Ta del av senaste nytt